Dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych


- 2 i 3 listopada 2023r
- 3 dni w trakcie egzaminu ósmoklasisty (14,15,16.05.2024r)
- 2 i 31 maja 2024r
- 20 czerwca 2024r

ferie zimowe: 29.01 – 09.02 2024r