• 1841-1842 r.
  Budowa pierwszego budynku szkoły w Strzebielinie. Szkoła była bardzo skromna, posiadała tylko jeden gabinet. Szkoła była niemieckojęzyczna i uczęszczali do niej tylko katolicy.
 • 1874 r.
  Dobudowano drugi gabinet.
 • 1843-1921 r.
  Kolejno pracowali tu następujący nauczyciele:
  • p. Ignacy Wierzba
  • p. Augustyn Gradolewski
  • p. Antoni Szamański Gdanietz
  • autor pierwszych wpisów kronikarskich
  • p. Jan Leszczyński
 • 1921 r.
  Pan Jan Leszczyński, kierownik tutejszej szkoły, urzędował od dnia 01.08.1899 do 19.04.1921. Na własną prośbę został odwołany, a następnie przeniósł się do Niemiec. Na jego miejsce powołano Jana Golnika.
 • 01.09.1925 r.
  Pani Zofia Rhunke z Wiczlina podjęła pracę w Strzebielinie.
 • 18.11.1927 r.
  Założenie sklepiku szkolnego.
 • 21.10.1927 r.
  Odbyło się święto sadzenia drzewek. Drzewka wiśni sadzono wzdłuż drogi ze wsi do dworca. Stało się to tradycją szkoły.
 • 01.09.1928 r.
  Stan szkoły na dzień 1 września 1928r. - 84 dzieci: chłopców 44, dziewcząt 40
  klasa I - uczniów 57
  • oddział A - 23
  • oddział B - 25
  • oddział C - 9 klasa II - uczniów 27
  • oddział A - 15
  • oddział B - 12
 • 17.03.1929 r.
  Wizytacja z Warszawy.
 • 01.09.1929 r.
  Nowy rok szkolny 1929/30. W tym roku przyjęto 19 dzieci, a sama szkoła liczy obecnie 98 dzieci.
 • 16.04.1937 r.
  Powiększenie biblioteki. Szkoła tutejsza, jako szkoła przygraniczna,otrzymała 69 tomów do biblioteki uczniowskiej jako daru Komitetu Głównego Towarzystwa P.B.P.S.
 • 17.11.1937 r.
  Udział szkoły w uroczystości wręczenia sztandaru i przekazania jedenastu ciężkich karabinów, która odbyła się w Wejherowie. Były to dary ludności kaszubskiej z powiatu morskiego.
 • 24.10.1937 r.
  Władze szkolne przekazały radioodbiornik na potrzeby szkoły. Po zainstalowaniu go dzieci wysłuchały audycji II programu z Warszawy.
 • 27.03.1938 r.
  W szkole odbyło się organizacyjne zebranie Polskiego Związku Zachodniego.
 • 24.10.1938 r.
  Utworzenie Komitetu Opiekuńczego nad Szkołą Przygraniczną w Strzebielinie przez Pracowników Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni.
 • 15.05.1945 r.
  Pierwszy zapis o pracy w szkole, obejmuje informacje od marca do maja.
 • 01.07.1945 r.
  Rozpoczęła pracę w tutejszej placówce nauczycielka Zofia Runhke, która przed wojną przepracowała w tutejszej miejscowości 12 lat. Pani Zofia Runhke przechowała kronikę szkolną przez okres wojny.
 • 14.07.1945 r.
  Pierwszy rok szkolny, a był to właściwie rok przygotowawczy, zakończono dnia 14.07.1945 r. Obowiązek szkolny wypełniło 12 dzieci.
 • Wrzesień 1946 r.
  Obniżono stopień organizacyjny szkoły do sześciu klas. Przyczynami były: mała liczba dzieci w klasie 7 oraz brak nauczycieli.
 • 1964 r.
  Pracuje 6 nauczycieli (4 kobiety i 2 mężczyzn).
 • 1966 r.
  Oddanie do użytku nowego budynku szkoły położonego w pobliżu dworca kolejowego.
 • 1967 r.
  Opuszcza szkołę pierwsza klasa ósma.
 • 1971 r.
  Instalacja centralnego ogrzewania.
 • 1972 r.
  W wyniku reformy, zmianie podlega dotychczasowe nazewnictwo i miejsce kierownika szkoły zajął dyrektor. Dotychczasowy Kierownik szkoły p. mgr Henryk Kreft awansuje na Dyrektora Szkoły Gminnej w Łęczycach. Obowiązki dyrektora szkoły obejmuje p. mgr Jadwiga Kreft.
 • 1983 r.
  Oddanie do użytku, po przeprowadzeniu prac adaptacyjnych, drugiego budynku szkoły, który wcześniej należał do OHP. Podział szkoły na dwa budynki szkolne. W pierwszym, przy ulicy Leśnej, rozlokowano klasy 0 - III, natomiast w drugim, po OHP, uczą się klasy IV - VIII.
 • 1986 r.
  Otwarcie Szkolnego Muzeum Tradycji Narodowej.
 • 10.06.1987 r.
  Nadanie szkole imienia Kapitana Żeglugi Wielkiej Karola Olgierda Borchardta.
 • 20.05.1988 r.
  Nadanie szkole Sztandaru Szkoły.
 • 1991 r.
  Oddanie do użytku Sali Gimnastycznej.
 • 1999 r.
  W wyniku reformy, otwarto Gimnazjum w Strzebielinie. Zajęcia Szkoły Podstawowej odbywają się w dotychczasowym budynku, a Gimnazjum zostaje przydzielony budynek przy ulicy Leśnej.
 • 2002r.
  Przeniesienie przedszkola do budynku Szkoły Podstawowej
 • 2003 r.
  Otwarcie ogródka przedszkolnego
 • 2007 r.
  zakończenie termomodernizacji Sali gimnastycznej, wraz z dobudowaniem nowych pomieszczeń magazynowych, szatni dla uczniów i pokoju nauczycielskiego nauczycieli wychowania fizycznego i magazynu sprzętu.
 • 2012 r.
  likwidacja starej kotłowni węglowej i zastąpienie jej ekologiczną pompą ciepła.
 • 2013 r.
  rozpoczęcie rozbudowy szkoły