Nauczyciel/specjalista

Stanowisko/funkcja

Adam Młyński -

Dyrektor

Iwona Kołodziejska

Wicedyrektor

AgnieszkaSchimmelpfennig-Stolz

Wicedyrektor

Magdalena Laskowska

Nauczyciel - Plastyka, wychowanie przedszkolne

Katarzyna Karszny

Nauczyciel - wychowanie przedszkolne, logopeda

Katarzyna Tokarz

Nauczyciel - wychowanie przedszkolne

Ewa Wojciechowska

Nauczyciel - wychowanie przedszkolne

Irena Tabaka

Nauczyciel - wychowanie przedszkolne

Irena Tełewiak

Nauczyciel - wychowanie przedszkolne

Bożena Kaczykowska

Nauczyciel - wychowanie przedszkolne

Adamina Alabudzińska

psycholog

Justyna Stencel

Pedagog, pedagog specjalny

Monika Płotka

Nauczyciel - Edukacja wczesnoszkolna, logopeda

Elwira Waga

Nauczyciel - wychowanie przedszkolne